Εγκατάσταση και ρύθμιση του Huawei E122

Οι τρόποι σύνδεσης είναι οι εξής (από τον ευκολότερο στον δυσκολότερο):

 1. Gnome + Network Manager (π.χ. ubuntu / fedora).
 2. UMTSMON
 3. Kppp
 4. pppd

Το UMTSMON μας δείχνει ταυτόχρονα σήμα αν έχετε KDE αντί Gnome, νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος σύνδεσης. Έχει δύο ελαττώματα. Δεν αποθηκεύει το pin (πρέπει κάθε φορά να το γράφεις) και υστερεί σε σχέση με το kppp στην δυνατότητα να βλέπεις ανά μήνα ή ανά σύνδεση πόσα Megabytes ή λεπτά/ώρες κατανάλωσες. Διαχειρίζεται πλήρως το pin αλλά και το δίκτυο προτίμησης (επιλογή 3G/2G [UMTS/GPRS]). Είναι πλήρης λύση εκτός του ημερολογίου συνδέσεων.
Στο kppp μπορείς να δημιουργήσεις δύο προφίλ για το modem. Ένα με pin και ένα χωρίς. Ελλατώματά του ότι δεν δείχνει το σήμα και απαιτεί κάποιες ρυθμίσεις του φακέλλου /etc/ppp. Το καλό του είναι ότι κάνει επανάκληση αν πέσει η γραμμή και κρατάει ημερολόγιο κίνησης ανά μήνα.
Με το pppd μπόρεσα να αυτοματοποιήσω πλήρως το pin, αλλά ελέγχεται από κονσόλα. Μπορείς να κάνεις τα πάντα αν όμως γνωρίζεις πολύ καλά το pppd και εντολές κονσόλας.

Απαιτήσεις

 1. usb_modeswitch
 2. pppd
 3. kppp (προαιρετικά, το χρησιμοποιώ για να μετράω τα Mbytes)
 4. umtsmon (προαιρετικά, για να δείτε το σήμα και να αλλάξετε το PIN από γραφικό περιβάλλον)
 5. he220stat (προαιρετικά, κονσολάτο πρόγραμμα για να βλέπετε το σήμα και την ταχύτητα μεταφοράς).

Σε ubuntu-10.04.01 εγκαταστήστε το usb_modeswitch και γράψτε ως APN την λέξη internet. (πηγή). Αν το μηχάνημα δεν μπορεί να μπει στο διαδίκτυο, βάλτε σε ένα flashάκι σας 1, 2, αρχεία και εγκαταστήστε πρώτα το "data" και έπειτα το usb-modeswitch.

Θεωρία

Αυτά που πρέπει να γίνουν είναι τα εξής. Η συσκευή φαίνεται ως CD. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το usb_modeswitch ώστε να «γυρίσουμε» την συσκευή σε κατάσταση λειτουργίας modem. Έπειτα θα ρυθμίσουμε το pppd ή και το kppp ώστε να πραγματοποιήσουμε την κλήση.

UDEV rule + usb_modeswitch

Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται να εγκαταστήσουμε το usb_modeswitch και ρυθμίζουμε το UDEV γράφοντας στο αρχείο /lib/udev/rules.d/10-huawei.rules τα εξής:

BUS=="scsi", KERNEL=="sd*", ACTION=="add", SYSFS{vendor}=="HUAWEI ", SYSFS{model}=="SD Storage   ", NAME="%k", SYMLINK+="usb/huawei_sd", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch -D -v 12d1 -p 1446 -P 1001 -M 55534243123456780000000000000011060000000000000000000000000000"
BUS=="usb", ACTION=="add", SYSFS{interface}=="3G PC UI Interface", NAME="%k", SYMLINK+="huawei_uidevice"
BUS=="usb", ACTION=="add", SYSFS{interface}=="3G Modem", NAME="%k", SYMLINK+="huawei_3g_modem"
BUS=="usb", ACTION=="add", SYSFS{interface}=="3G Application Interface", NAME="%k", SYMLINK+="huawei_debug_application_interface"

Η πρόχειρη λύση χωρίς SIM PIN

Η ταχύτερη εγκατάσταση γίνεται με την απενεργοποίηση του PIN.

 1. Απενεργοποιήστε το με την βοήθεια του κινητού σας ή με το umtsmon. Τώρα χωρίς PIN θα πρέπει μετά από λίγη ώρα να αναβοσβήνει το πράσινο λαμπάκι ΜΙΑ φορά ή να αναβοσβήνει σε μπλέ χρώμα. Αν αναβοσβήνει δύο φορές σε πράσινο, μάλλον δεν λειτούργησε ο κανόνας udev ή εντολή usb_modeswitch είναι λάθος, ή υπάρχει πρόβλημα με το pin.
 2. Έπειτα δημιουργούμε ένα κενό αρχείο του pppd δίνοντας touch /etc/ppp/options
 3. Ρυθμίζουμε το kppp σύμφωνα με τον πάροχό μας. Έχω ένα έτοιμο configuration για Cosmote εδώ. Εναλλακτικά εκτελέστε την εντολή wget http://clavisound.no-ip.info/htm/tut/nix/net/huawei_e122/kppprc -O ~/.kde/share/config/kppprc για να το πάρετε άμεσα, ή φτιάξτε το. Αν το φτιάξετε μόνοι σας θυμηθείτε να σβήσετε τα πεδία που αφορούν την ένταση του μεγαφώνου.

Αν θέλουμε σύνδεση με PIN, ως modem διαλέγουμε το e122-pin αλλά συμπληρώνουμε πρώτα το σωστό pin. Για λόγο που δεν κατάλαβα το pppd αναφέρει λάθος, οπότε μετά χρησιμοποιήστε στο modem χωρίς pin (e122). Αν το stick δεν το βγάλουμε και προσπαθήσουμε να συνδεθούμε στο δίκτυο, το modem δεν ξεχνάει το PIN, οπότε σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το modem χωρίς pin!

Δοκιμάστηκε σε Slackware-13.0 όπου ο χρήστης ανήκει στο group dialout. Προτείνω για λόγους ασφαλείας να χρησιμοποιείται το pin. Αν σας κλέψουν το στικάκι με την ταυτοποίηση μπορεί να βρεθείτε μπλεγμένος. Η sim κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κλήσεις.

Ρύθμιση pppd

Το ότι θα χρησιμοποιούσα πάλι μεθόδους dial-up δεν το περίμενα :) Θα γράψουμε δύο αρχεία απλού κειμένου (cosmote-pin και cosmote-pin.chat) στον φάκελλο /etc/ppp/peers. Αν δεν υπάρχει δημιουργήστε τον.
Περιεχόμενα του cosmote-pin:

lock
bsdcomp 15,15
deflate 15,15
/dev/huawei_3g_modem
usepeerdns
defaultroute
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/cosmote-pin.chat"

Περιεχόμενα του /etc/ppp/peers/cosmote-pin.chat:

TIMEOUT 5
ABORT ERROR
ABORT BUSY
ABORT "NO CARRIER"
'' ATZ
'' 'AT&F E1 V1 X1 &D2 &C1 S0=0'
# Magic moment No1. If PIN is READY continue
'' "at+cpin?" READY-at+cpin=enter_your_four_digit_pin- "\c" OK "\c"
# Magic moment No2. We want to catch a OK to proceed
AT-OK "\c" OK "\c"
'' AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
'' ATDT*99#

Μείνανε δύο βήματα. Να δώσουμε ln -s /etc/ppp/resolv.conf /etc/resolv.conf, μόνο αν δεν έχετε αρχείο resolv.conf. Αν έχετε αρχείο resolv.conf ίσως σας βολέψει να γράψετε μόνοι σας τους dns servers

nameserver 94.143.177.166
nameserver 195.167.65.194

Ξεκινάμε την σύνδεση με pppd call cosmote-pin, αν θέλουμε να αποσυνδεθούμε δίνουμε ppp-off.

Για λόγο που δεν καλαβαίνω, στο δικό μου σύστημα δεν ενεργοποιείται το default route, δηλαδή μπορεί να σας χρειαστεί η εντολή route add default gw 10.64.64.64. Εναλλακτικά μπορείτε να απενεργοποιήστε τις υπόλοιπες δικτυακές συσκευές (π.χ. eth1 ή wlan0) ή να αφαιρεθεί το default route ΠΡΙΝ την σύνδεση route del -net default

Σήμα - σήμα, είσαι εδώ;

Καλά αυτά τα άγρια, αλλά πώς βλέπω το σήμα; Γνωρίζω δύο τρόπους. To umtsmon και για περισσότερη αγριάδα το he220stat. Ανοίγοντας το umtsmon βλέπουμε την στάθμη του σήματος, αλλά δυστυχώς, όχι την ώρα που είμαστε συνδεδεμένοι με άλλο πρόγραμμα (π.χ. kppp, pppd). Αν συνδεθούμε με το umtsmon, μπορούμε να βλέπουμε ταυτόχρονα το σήμα.
Από την άλλη το he220stat λειτουργεί ταυτόχρονα αλλά θέλει hacking στο compile. Το modem αναφέρει διάφορες πληροφορίες με εντολές modem στο /dev/ttyUSB2. Το he220stat ερμηνεύει τις πληροφορίες αλλά υπάρχουν δύο προβλήματα.

 1. Διαβάζει στην θύρα /dev/ttyUSB1.
 2. Έχει συμβεί να κολλήσει το modem και σε επανεσύνδεση να μεταφερθεί η θύρα USB2 στην USB3.

Το πρόβλημα το έλυσα αλλάζοντας τον κώδικα του he220stat να κοιτάζει στο /dev/huawei_uidevice. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να βάλουμε ακόμη ένα udev rule όπως αυτό (δεν χρειάζεται αν ακολουθήσατε τις οδηγίες προηγουμένως: BUS=="usb", ACTION=="add", SYSFS{interface}=="3G PC UI Interface", NAME="%k", SYMLINK+="huawei_uidevice"
Μπορείτε πρόχειρα να δώσετε τo εξής: ln -s /dev/ttyUSB2 /dev/huawei_uidevice

Το εκτελέσιμο υπάρχει εδώ για slackware-13.0. Αν αντιγράψετε σε έναν φάκελλο το he220stat από τον φάκελλο /usr/bin, φαντάζομαι θα λειτουργεί σωστά με τον παραπάνω κανόνα του udev σε όλες τις διανομές. (Το δοκίμασα σε ubuntu-10.04.01 και δουλεύει)

Πηγές

 1. usb_modeswitch configuration hint by sakis.
 2. Οδηγίες για wvdial ή umtsmon.
 3. Αντί του usb_modeswitch υπάρχει το Sakis3g αλλά δεν το δοκίμασα.
 4. Τρομερά χρήσιμη λίστα με AT Commands για "mobile" modems όπου ένας σχολιαστής αναφέρει την εντολή AT+CLAC με την οποία το modem μας απαντά με τις εντολές που υποστηρίζει.
 5. Μ' αυτό υπέφερα, αναφέρει το κόλπο με το PIN.
 6. pharscape.org.

Τυχαία εικόνα

You are here with: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Your IP: 35.175.107.142

Made in Linux :)

Hits: 5547
Hello robot CCBot!

Φόρτος CPU: 0.04 | 0.03 | 0